منهاج البدعه الامویه

سایتی متفاوت و قوی جهت دفاع از اهل بیت در مقابل نواصب

منهاج البدعه الامویه

سایتی متفاوت و قوی جهت دفاع از اهل بیت در مقابل نواصب

منهاج البدعه الامویه

سلام علیکم

ان شا الله به حول قوه الهی و به مدد مولایمان سیدنا علی بن ابی طالب، صاعقه های سنگینی در این سایت بر رئوس وهابیت خواهیم زد

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

شبهه:روایت منافی عصمت

جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ب.ظ* (418) * 186 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن محمد بن سلیمان عن أبیه قال : خرجت مع أبی الحسن موسى ابن جعفر (علیه السلام) إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته یقول بصوت حزین وتغرغر دموعه ( رب عصیتک بلسانی ولو شئت وعزتک لأخرستنی وعصیتک ببصری ولو شئت وعزتک لاکمهتنی وعصیتک بسمعی ولو شئت وعزتک لأصممتنی وعصیتک بیدی ولو شئت وعزتک لکنعتنی وعصیتک برجلی ولو شئت وعزتک لجذمتنی وعصیتک بفرجی ولو شئت وعزتک لعقمتنی وعصیتک بجمیع جوارحی التی أنعمت بها علی ولیس هذا جزاؤک منی ) ثم قال : أحصیت له الف مرة وهو یقول ( العفو العفو ) قال : ثم ألصق خده الأیمن بالأرض وسمعته وهو یقول : بصوت حزین ( بؤت إلیک بذنبی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب غیرک یا مولای ) ثلاث مرات ثم ألصق خده الأیسر بالأرض فسمعته یقول : ( إرحم من أساء واقترف واستکان واعترف ) ثلاث مرات ثم رفع رأسه .
شبهه: عصیان معصوم: 
ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻡ شیعیان ﭼﻪ ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ، ﺩﺳﺘﺶ،ﮔﻮﺷﺶ، ﺯﺑﺎﻧﺶ، ﭼﺸﻤﺶ ﻭ ﻓﺮﺟﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ است؟
ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﺯامام کاظم ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ، ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ، ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯﻯ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻰﮔﻔﺖ: ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ، ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﺍﺕ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻋﺰّﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻯ ﻣﺴﻠّﻤﺎ ﻻﻟﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻩﺍﻡ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻋﺰّﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻯ ﺑﻰﮔﻤﺎﻥ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻯﺍﺕ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﻣﺸﯿّﺘﺖ ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻯﺍﺕ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻯ ﻣﺴﻠّﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺷﻞ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻋﺰّﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ [ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﺟﺬﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ] ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﻋﻮﺭﺗﻢ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻋﺰّﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻣﺴﻠّﻤﺎ ﻧﺎﺯﺍﯾﻢ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻯ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺣﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺯﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻰ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ . ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺮﺩﻡ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯﻯ ﺣﺰﻥﺍﻧﮕﯿﺰ ﻣﻰﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ، ﺑﺪ ﮐﺮﺩﻡ، ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺘﻢ ﮐﺮﺩﻡ، ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺁﻣﺮﺯﺩ، ﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻦ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻓﺮﻣﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﭗ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻣﻰﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﺎﻯ ﮐﺴﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺪﻯ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭ ﺯﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ».
منابع دیگر:
ﺍﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺝ 3 ،ﺹ 326.
پاسخ:
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ.....
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
مرآة العقول، ج‏15، ص 137.
روایت باطل است طبق قواعد رجال شیعه.
اما شما اگر دوست دارید ماجرای فرج شناسی را بدانید بدک نیست به عمر هم نگاهی بیندازید.
ابن سعد در کتاب طبقات الکبری بسندش از سالم بن عبد الله نقل می کند که گفت: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب کان یدخل یده فی دبرة البعیر ویقول إنی لخائف أن أسأل عما بک.
عمر دستش را در مقعد شتر داخل می کرد ( گویا به جهت این عمل ناشایست دیگران وی را سرزنش و از او انتقاد می کردند و لذا برای توجیه کارش می گفت) : می ترسم مؤاخذه شوم که چرا به مشکلات حیوانات رسیدگی نمی کردی؟ 
طبقات کبری ابن سعد، ج3،ص267.
تصویر کتاب:


http://uupload.ir/files/g5ng_photo_2017-03-24_13-41-12.jpgفتاوای اهل بیت سلام الله الاجمعین در باب حجاب
 امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی بر تن کند که بدنش را نپوشاند .
منبع روایت : مرحوم شیخ حر عاملی وسائل الشیعه ج 3.ص 281
رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمودند :
هر زنی که خود را معطّر سازد و از منزل خارج شود و از کنار گروهی بگذرد ، تا بوی او را دریابند وی زناکار است و هر چشمی که این زن را ببیند زنا کار است.
منبع روایت : سنن نسائی : ج 8 ص 153
کنزالاعمال : ج 16 ص 383 شماره 45010. .
در روایت داریم که :
رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمودند :
هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو و آرایش کند ، خداوند نماز او را قبول نمی کند،تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن،غسل کند چنانکه خود را از جنابت،غسل می دهد.
منبع:کافی:ج 5ص50 .
رسول خدا(صلی الله علیه واله)فرمودند:
وقتی زنی برای غیر از شوهرش خود را خوشبو کند مایۀ آتش  جهنم و باعث ننگ است.
منبع روایت:نهج الفصاحه ص36 
کنز العمال:ج16ص381 شمارۀ45001.
رسول خدا (صلی الله علیه واله)فرمود:
دو گروه اهل جهنم هستند از جمله زنان بد حجابی(که در ضمن اینکه پوشیده اند برهنه وعریانند)آنان برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می کنند و مانند کوهان شتر سبکسر ، موهای خود را بیرون می گذارانند.
این زنان نه داخل بهشت خواهند شد و نه بوی بهشت به مشامشان خواهد رسید
منبع روایت:کنز الاعمال:ج 16ص 383شماره 45013،ومانند آن:ج16ص.401
رسول خدا (صلی الله علیه واله) از حضرت جبرئیل (علیه السلام) سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟
جبرئیل فرمود:بله.
( یکی از آنجاهائی که فرشتگان می خندند ) زمانی است که زن بی حجاب و بد حجابی می میرد ، و بستگان او را در قبر می گذارند و روی آن زن  را با خشت و خاک می پوشانند تا بدنش دیده نشود.فرشتگان می خندند و میگویند :
تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هرکسی را تحریک می کرد و به گناه می انداخت ( پدر و مادر و شوهرش و...از خود غیرت نشان ندادند ) و او را نپوشاندند ، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می پوشانند
منبع:مواعظ العددیه:ص90،فوائد الرضویه:ص563
.
 امام علی (علیه السلام)فرمود :
هر کس با دختران و پسران جوان شوخی کند(وبگو وبخند داشته باشد)قطعاً به زنا دچار می شود
مستدرک الوسایل.ج، 14.ص331.
Diplomatic page 313  :
رسول خدا (صلی الله علیه واله) فرمود :
سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند : .
1- دیوث ، کسی که نسبت به عفت ناموس خود بی تفاوت است
مرحوم شیخ فخرالدین طریحی، در کتاب مجمع البحرین جلد دوم صفحه ی 253 می فرماید:
والدیّوث، من لا غیرةَ له علی اهله .
دیّوث کسی است که در قبال ناموسش غیرت ندارد.
2- زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مرد سازد
3- شرابخوار
منبع روایت :
میزان الحکمه : ج 2 ص 102
حضرت محمد صلی الله علیه واله فرمود :
پدرم ابراهیم (علیه السلام) مرد غیرتمندی بود لکن من غیرتمندتر هستم .
وخداوند بینی مسلمانی را که غیرت ندارد به خاک ذلّت می مالد.
منبع : مکارم الاخلاق : ص 239 وسائل الشیعه : ج 14 ص 76
بحار الانوار : ج 103 ص 249
و کافی : ج 5 ص 536 .
 امیرالمومنین علیه السلام می فرماید :
 خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد. و نیز فرمود : کسی که غیرت ندارد قلبش واژگون و سیاه است 
منبع : وسائل : ج 14 ص 176 ، کافی : ج 5 ص 536 .
ابن عباس می گوید :
حضرت موسی ( علیه السلام) مرد غیرتمندی بود و به سبب همین با مردان در خانه اش رفت و آمد نمی کرد،  تا همسرش دیده نشود. ( هیچ گاه مردی را به خانه اش در محلی که همسرش حضور داشت ،  نمی برد )
منبع : سفینه البحار
امام صادق (علیه السلام) فرمود : بهشت بر دیّوث ( کسی که نسبت به زن و دختر و خواهرش و... بی تفاوت است و غیرت ندارد ) حرام است .
منبع : کافی : ج 5 ص 537 .
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه واله) فرمود :
هر مردی که  زنش خود را آرایش کند و با آن حالت از منزلش بیرون آید ، آن مرد دیوث می باشد .
و اگر کسی چنین مردان بی تفاوت در مقابل همسر و ( دختران و خواهرانشان ) را دیوث بنامد گناهی نکرده است .
و نیز زنی که خود را زینت و خوشبو نماید و از خانه اش خارج شود و شوهرش به این کار راضی باشد برای هر قدمی که این زن بر می دارد برای شوهرش خانه ای در جهنم بنا می شود.
منبع : بحار الانوار ج 103 ص 249 سفینه البحار ج 2 ص 586 .

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۸/۰۵
  • ۹۲۵ نمایش
  • سید عباس سیدی

روایت-منافی-عصمت

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی